Η Σχολή Μπαλέτου Εύα Φεβγίδου είναι Αναγνωρισμένη από το κράτος και το Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς επίσης και εγγεγραμμένο μέλος του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε..

http://www.sisxe.com/

Η Σχολή Μπαλέτου Εύα Φεβγίδου είναι εξουσιοδοτημένο κέντρο εξετάσεων και Πιστοποιημένη Σχολή από τη Διεθνή Ακαδημία Χορού της Αγγλίας I.D.T.A. (International  Dance Teachers Association). Οι μαθητές της σχολής μας μπορούν να δώσουν εξετάσεις στα είδη του Μπαλέτου, μοντέρνου, Σύγχρονου, Κλακέτες, Theatre Craft  και Freestyle από τις μικρότερες βαθμίδες ηλικίας 4 ετών μέχρι και επαγγελματικά διπλώματα είτε χορευτικά είτε διδασκαλίας. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1903 και μετράει πάνω από 7000 μέλη σε 55 χώρες.

https://www.idta.co.uk/

Στην προσπάθεια μας για συνεχόμενη εξέλιξη και πάντα με σεβασμό και υπευθυνότητα στην αγάπη μας για το παιδί και την τέχνη του χορού, η σχολή πιστοποιήθηκε από τον Ιρλανδικό Οργανισμό Melody Movement. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μικρούς μαθητές κυρίως και μέσα από τα μαθήματα δίνει την δυνατότητα να αγαπήσουν την τέχνη του χορού.

https://www.melodymovement.com/index.html

Το Διεθνές Συμβούλιο Χορού (Conseil International de la Danse – CID – International Dance Council) είναι η επίσημη ανώτατη οργάνωση-«ομπρέλα» για όλες τις μορφές χορού σε όλες τις χώρες του κόσμου.Είναι παγκόσμια μη-κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1973 στο Μέγαρο της UNESCO στο Παρίσι, όπου έχει την έδρα της.Αναγνωρίζεται από την ΟΥΝΕΣΚΟ, Εκπαιδευτικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών του οποίου τ’ αρχικά στην αγγλική αποτελούν και την διεθνή ονομασία UNESCO.

Η Σχολή Μπαλέτου Εύα Φεβγίδου παρέχει πιστοποίηση στους  μαθητές μας της όταν  συμπληρωθούν οι ώρες παρακολούθησης και είναι πάνω από το ηλικιακό όριο των 8 ετών.

http://www.cid-portal.org/el/