ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.

Σύγχρονος Χορός

Θέληση
Δύναμη
Ενέργεια

Σχολή Χορού Καλαμαριά Θεσσαλονίκη